پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387
خانه دوست کجاست ؟

تقدیم به ژانوس عزیز برای اشنا کردن من با عزیزان :پیمان نیلو فر پگاه شیرین محمد و سعید .

 

خانه دوست کجاست ؟

ما همیشه  همه جا همه وقت دنبال کسی یا چیزی می گردیم .کسی که نام زیبای دوست را دارا باشد یا چیزی که بوی خوش دوستی داشته باشد. مهم نیست که کجا هستیم در خانه یا دور از ان .زمانی که در خانه پی دوستی میگردیم شاید که راه یافتن ان چندان پر پیچ وخم نباشد اما وقتی که دور از خانه خود یا بهتر بگویم دور از خانه پدری هستیم گذرگاه بس دشوار است.

روزی که راهم به این وبلاگ ختم شد و سیاه مشق هایم را در ان جا دادم ضمن اینکه هیچ گونه اشنایی به نوشتن در یک وبلاگ فارسی نداشتم و هنوز هم ندارم و مدتها نیز باید بدوم و خدا داند که تا کی در اندر خم اولین کوچه بمانم نمی دانستم که طبق عادت قلبی خود دنبال نشانی خانه دوست می گردم .

چه نیک بخت بودم که سر از کوچه باغ عشق در اوردم انجا که فضایش غرق در  صمیمیت است. و  دو قدم مانده به گل تنهایی رسیدم به عزیزی که نشانی خانه دوست را به من داد. 

 

Neshani - Khaneh ye dust kojast