چهارشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1387
قصه

دل من باز چو نی می نالد.

                                ای خدا خون کدامین عاشق

                                                                     باز در چاه چکید؟

                                                                                             ه.ا.سایه