پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1387
باران

باران ! 

 

چندان زلال شعر تو امشب  

آیینه تصور و تصویر من شده ست  

کاینک  

به هر چه عشق و ترانه ست 

دیوان خویش رابه تو تقدیم می کنم. 

 

                                           شفیعی کدکنی