چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387
تو را من چشم بر راهم

 

یاد آن شنبه نوروز بخیر 

من به دنبال بهار ابدی می گشتم  ..............

 

 

در تاریک و روشن غروب و در آستانه نورزی که در راه است با گلهای بهاری سر از زمین بیرون زده به مناجات نشسته ام بار دیگر با خود می گویم دوباره بهار در راه است .باشد که این بار خدای فروردین  

نسیم را که پیام آور اشتیاق دلهای خسته است روانه راه تو  سازد.نذر این خسته برای آمدنت پیش کش تمامی گلهای این دیار است.     

پیش کش زمانی که تو آهسته و سرمست اندر آیی .

 

تو را من چشم بر راهم.........