جمعه 1 آذر‌ماه سال 1387
عاشقانه خاموش

 

من از دیار بغض آلود ناگفته ها می آیم 

  از وادی دشتهای بی مهتاب  

 از سرزمین ترانه های بی صدا 

 من پیام آور حدیث عاشقانه ای هستم 

 که شاعران غزلی برای آن نسرودند 

هیچ خنیاگری آوازی برای دلتنگی اش سر نداد  

 و بر قامت بلند تنهاییش  جامه ای دوخته نشد  

 من پیام آور دلداده از یاد رفته ای هستم 

که آتش شبانه خانه اش بی تو به خاکستری سرد نشست.