پنج‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1387
تمنای دل

 انکه می گوید دوستت دارد

خنیا گر غمگینی است که اوازش را از دست داده است

ای کاش عشق را زبان سخن بود

هزار کاکلی شاد در چشمان توست هزار قناری غمگین در گلوی من

عشق را ای کاش زبان سخن بود

انکه می گوید دوستت دارد

دل اندوهگین شبی است که مهتابش را می جوید

ای کاش عشق را زبان سخن بود

هزار افتاب خندان در خرام توست هزار ستاره گریان در تمنای من

 عشق را ای کاش  زبان سخن بود

                                        احمد شاملو