جمعه 3 خرداد‌ماه سال 1387
قاصدک

 

قاصدک ! هان چه خبر اوردی؟

ازکجا وز که خبر اوردی؟

خوش خبر باشی امّا امّا

گرد بام و در من بی ثمر می گردی.

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیّار ودیاری باری

برو انجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو انجا که تو را منتظرند

قاصدک !

در دل من همه کورند و کرند............. 

 

زنده یاد مهدی اخوان ثالث را با شعر قاصدک شناختم تنها چیری که از او میدانستم این بود که اهل خطه خراسان است .بعدها وقتی صدایش را شنیدم اثر خاصی در من گذاشت غمی در این صدا بود اما خواستنی بود .به دنبال این صدا رفتم هر چند که خاموش شده بود ولی کلام جاویدش را در دیگر اثارش پیدا کردم .اخر شاهنامه یکی از زیباترین انهاست . نام اخوان همیشه در دل دوستدارانش زنده خواهد ماند.

شعر زیبای قاصدک که به اواز استاد شجریان نیز خوانده شده شاید وصف حال خیلی از ما باشد.

به یاد دارم زمان کودکی را که با دیدن قاصدک بی پروا و سبکبال به دنبال ان میدویم تا خبری خوش از ان بگیرم .

ولی قاصدک و قاصدکها خیلی دیر کردند انقدر دیر که در دل من همه کور و کر گشتند.

قاصدک !

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند.