چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387
انسانیت

 

انسانیت!!!!

دلم برای تنهایی انسانیت میسوزد

ای بزرگ معنای زندگی

چه غریبانه در وادی نامردمیها سر در گریبان برده ای

حامیان اندکت چه بی صدا به شهادت می رسند

دلم برای تنهایت می سوزد

هر روز سلاخان چه بی رحمانه پیکر پاکت را تکه تکه می کنند

ای  بزرگ معنای زندگی چه تنها و غریب مانده ای

به یاریش بشتابیم

پیش از انکه غریبانه جان دهد

پیش از انکه در ماتمش جامه سیاه بر تن کنیم