سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387
درخت دوستی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار ارد

                                 

من گمان می کردم

که درخت دوستی همچو سروی سرسبز چار فصلش همه بیراستگی است

من چه میدانستم هیبت باد زمستانی هست

من چه می دانستم سبزه می بژمرد از بی ابی

سبزه یخ می زند از سردی دی

من چه می دانستم دل هر کس دل نیست

قلبها ز اهن و سنگ

قلبها بی خبر از عاظفه اند

                                   حمید مصدق