شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1387
نازنین

روزگار غریبی است نازنین

هر چه بیشتر دوست بداری کمتر دوستت میدارند.

هرچه بیشتر بخشنده باشی کمتر گذشت میبینی.

هرچه بیشتر همراه باشی بیشتر تنها می مانی.

هرچه مهربانتر باشی دلشکسته تر میشوی.

هرچه سازنده تر باشی بیشتر ویران میشوی.

هرچه بیشتر بخندانی بیشتر میگریی.

هرچه صبورتر باشی بیشتر میسوزی.

هرچه بیشتر بسوزی خاکستر می شوی.

وانگاه که خاکستر شدی میفهمی که

عاشق بودی....................

حال نازنینم میخواهی عاشق باشی؟؟؟؟